Between Light and Darkness

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669

Rembrandt kan beschouwd worden als de eerste ketter in de schilderskunst. Zelfbewust, eerzuchtig en wars van de heersende traditie geeft hij gestalte aan zijn nooit aflatende scheppingsdrang. Trots ondertekent hij op vijfentwintigjarige leeftijd alleen maar met zijn voornaam: Rembrandt. Hij maakt ruzie met opdrachtgevers, betaalt zijn schulden niet en moet daarom zijn huis en verzameling verkopen. Vier kinderen en twee vrouwen verliest hij tijdens zijn leven. Zijn kracht om te schilderen, tekenen en etsen verliest hij echter nooit. Zal er ooit nog een kunstenaar opstaan die het probleem van licht en donker zo briljant heeft opgelost? Op de cover van de CD is Rembrandt te zien als de apostel Paulus. Rembrandt, de apostel van het licht.

Waarom deze CD?

Rembrandt’s leven was even kleurrijk als zijn werk. Zijn stemmingen varieerden van opperste extase tot diepe droefenis. Rembrandt heeft het ons allemaal verteld door middel van zijn schilderijen, etsen en tekeningen. Want bovenal was de molenaarszoon een ras-verteller. Wij hebben aandachtig geluisterd naar zijn verhalen, hingen aan zijn lippen om vooral maar geen woord te missen. In gedachten liepen wij mee met de nachtwacht, vierden feest met de Joodse bruid, zaten aan tafel met de staalmeesters en treurden mee om de dood van Saskia. Aan de verhalen van Rembrandt hebben wij niets toe te voegen. Wij hebben ze vertaald in muziek, zodat u nu ook kan luisteren naar de schilderijen van Rembrandt.

Als u deze cd wilt aanschaffen dan kan dat natuurlijk. Stuur een email naar ons adres en voor 9,99 (exclusief verzendkosten) sturen wij u een exemplaar op.

1. De Nachtwacht, 1642

Onder de naam ‘nachtwacht’ is dit schilderij beroemd geworden. De oorspronkelijke naam is: De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch. Rembrandt heeft er geen statig groepsportret van gemaakt maar een levendig geheel. En dat werd hem niet in dank afgenomen.

Doek: 359 x 438 cm

Amsterdam, Rijksmuseum

2. De Joodse bruid, ca. 1665

Twee geliefden die hun geluk in stilte beleven. Vol overgave ondergaat de Joodse bruid de koesterende omarming. Zelden is tederheid zo tastbaar op doek vastgelegd. Rembrandt voert de toeschouwer mee in een symfonie van goud, purper en geluk.

Doek: 12,5 x 166 cm

Amsterdam, Rijksmuseum

3. Jakob worstelt met de engel, ca. 1659

De worsteling duurt een hele nacht. De manier waarop Rembrandt dit gevecht heeft vastgelegd getuigt eerder van een verstandhouding tussen Jakob en de Engel, dan van een gevecht op leven en dood. Jakob worstelt voornamelijk met zichzelf.

Doek: 137 x 166 cm

Berlijn, Gemäldegalerie

4. Titus aan de schrijftafel, 1655

Titus werd in 1641 geboren uit het huwelijk tussen Rembrandt en Saskia. Hij groeide voorspoedig op, maar stierf op 27-jarige leeftijd. Titus was voor Rembrandt een grote steun. HIj richtte een kunsthandel op waarin hij het werk van zijn vader verhandelde. Zo voorkwam hij dat Rembrandt na zij faillissement, in armoede zou moeten leven.

Doek: 77 x 63 cm

Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen

5. De Staalmeesters, 1661

Het bestuur van het Amsterdamse lakengilde dar Rembrandt portretteerde in 1661. De knecht (zonder hoed) staat op de achtergrond. Door de compositie en de houdingen van de stadsmeesters is Rembrandt er in geslaagd om de dynamiek van het moment vast te leggen.

Doek: 191 x 279 cm

Amsterdam, Rijksmuseum

6. Hendrickje Stoffels, ca. 1658

Niemand kon het gat opvullen dat Saskia na haar dood had schtergelaten. Hendrickje Stoffels probeerde het toch en deelde, tot haar dood in 1663, lief en leed met Rembrandt. Gehuwd zijn ze echter nooit omdat, volgens een bepaling in het testament van Saskia, Rembrandt’s inkomsten uit de erfenis na een huwelijk zouden vervallen.

Doek: 72 x 51,5 cm

Berlijn, Staatliche Museen

7. De storm op het meer van Galiléa, 1633

‘En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen en zij wekten Hem op en zeiden tot Hem: Meester bekommert het U niet, dat wij vergaan? En Hij opgewekt zijnde bestrafte de wind, en zeide tot de zee: Zwijg wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte’.

Doek: 159,5 x 127,5 cm

Boston, I.Gardner Museum

8. Saskia met hoed, 1633

Saskia Uylenburg was de dochter van een rijke advocaat uit Leeuwarden. Zij trouwde met Rembrandt in 1634. Hoewel Saskia een grote bruidsschat meenam, was het huwelijk gebaseerd op wederzijdse liefde. Van de vier kinderen die zij kregen, stierven er drie op zeer jonge leeftijd. In 1642 sterft Saskia, 31 jaar oud. Haar dood maakte van Rembrandt een ander mens.

Paneel: 52,5 x 44,5 cm

Dresden, Gemäldegalerie

9. De verloren zoon, ca. 1636

In den vreemde, verbrast de verloren zoon zijn erfdeel met meisjes van plezier. Rembrandt heeft zichzelf en Saskia gebruikt als modellen voor dit schilderij.

Doek: 161 x 131 cm

Dresden, Gemäldegalerie

10. Zelfportret als de apostel Paulus, 1661

Met melancholieke blik kijkt Rembrandt ons aan. 55 jaar oud is hij. De sporen der jaren staan diep in zijn gezicht gegrifd. Hij lijkt te willen zeggen: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’. Een alles overheersende scheppingsdrang bepaalde zijn leven. Een drang die hem telkens weer deed opklimmen uit diepe dalen.

Doek: 91 x 77 cm

Amsterdam, Rijksmuseum

11. Jozef vertelt z’n dromen, ca. 1637

Jozef vertelt z’n dromen. Ongelovig hoort de familie zijn verhalen aan. Zijn vader Jakob zegt tegen hem: ‘Wat is dat voor een droom dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?’

Papier: 51 x 39 cm

Amsterdam, Rijksmuseum

12. Davids afscheid van Jonathan, 1642

Jonathan omarmt David niet alleen, maar ondersteunt hem ook. Als blijk van vriendschap heeft Jonathan David een prachtig gewaad en een wapenuitrusting geschonken. De donkere wolken boven de stad beloven niet veel goeds. Tsaar Peter de Grote kocht dit schilderij in 1716 op een veiling in Amsterdam voor ƒ 80.00.

Paneel: 73 x 61,5 cm

St.Petersburg, Hermitage